01 02 03 04 05 01 02 03 01 02 03

Herceg Novi

grb grada

Geografski podaci - Herceg Novi je primorsko mesto smešteno na ulazu u Bokokotorski zaliv i podno planine Orjen. Prostire se od graničnog prelaza Debeli Brijeg do najužeg dela Boke kotorske, tesnaca Verige (300m širine).

Klima - Herceg Novi kao i celu Boku odlikuje sredozemna klima što znači da su leta topla i suva, a zime blage. Herceg Novi godišnje ima približno 200 sunčanih dana, a u julu i avgustu ima 11 sunčanih sati.

Herceg Novi 1837

Istorija grada - Herceg Novi je osnovan 1382. godine kada ga je bosanski kralj Tvrtko I Kotromanić utvrdio u župi Dračevica. Tadašnje ime grada je bilo Castelnuovo. Tvrtkova želja je bila da Bosna dobije sopstvenu luku kako bi bio trgovinski nezavisan od Dubrovnika. Posle Tvrtkove smrti grad je prešao u ruke vojvode Sandalj Hranić Kosače. Svoje današnje ime je dobio u vreme vladavine Sandaljevog sestrića, hercega od svetoga Save Stjepana Vukčića Kosače, kada je doživeo i najveći procvat i razvoj. 1482.godine grad osvajaju Turci vladaju njime narednih 200 godina. U periodu tih 200 godina grad su zauzeli, ali kratko (1538-1539) Španci. Nakon Turaka grad osvajaju Mlečani i njime vladaju sve do 1797. Nakon njih dolaze Austrijanci i vladaju do 1806, pa Rusi do 1807, pa Napoleonova Francuska do 1814, a od 1814 do 1918 grad je pod austro-ugarskom upravom. 07.11.1918. godine u zaliv ulazi srpska vojska i grad postaje deo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. 1923. godine ceo Bokokotorski srez ulazi u sastav Kraljevine Jugoslavije. Nakon kapitulacije Kraljevine Jugoslavije grad su okupirali Italijani, a zatim Nemci. Kada je stvorena SFRJ (Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija) grad je postao deo Crne Gore i od tada je u sastavu Crne Gore.

Tvrđave - Španjola je podignuta za vreme turske vladavine u XV i XVI veku ali je svoje ime dobila po Špancima koji su učestvovali u njenoj gradnji za vreme svoje jednogodišnje vladavine. Kanli Kula takođe potiče iz vremena turske vladavine (XVI vek). Bila je zatvor i otuda njeno ime što na turskom znači "krvava kula". 1966. godine rekonstruisana je u jednu od najlepših letnjih pozornica na Jadranu sa preko 1000 mesta za sedenje. Sat Kula (Sahat Kula - Tora) je podignuta 667. godine po naredbi sultana Mahmuda. Kula Sv. Jeronima je podignuta 1687. godine u čast Jeronima Kornera osvajača grada. Forte Mare (morska tvrđava) je građena u periodu između XIV i XVII veka, restaurirana je 1833, a od 1952 godine adaptirana je u letnji bioskop, a kasnije i diskoteku. Citadela je tvrđava koja se nalazila na samom moru i zidinama bila spojena sa donjim gradom. Kula sa zidom građena je za vreme mletačke vlasti. Tvrđava je skoro potpuno srušena za vreme zemljotresa 1979. godine i danas, više u moru nego na kopnu, postoje samo ostaci zidina.

Manastiri i crkve - Manastir Savina je jedan od najlepših primera baroka na Jadranu. Sastoji se od tri crkve: male crkve Sv. Save (XV vek), male crkve Uspenja Bogorodice (XV vek) i velike crkve Uspenja Bogorodice (XVIII vek). U riznici manastira nalaze se izuzetno vredni predmeti - eksponati od kojih treba izdvojiti: kristalni krst Sv. Save iz XIII veka, plaštanicu iz 1642. godine, srebrnu petohljebnicu iz 1648. godine, kivot Manastira Tvrdoš iz 1615. godine, jedan putir iz 1650. godine, jevanđelje iz 1685. godine, jedinstven portret ruskog cara Petra Velikog. Crkva svetog Arhanđela Mihajla se nalazi na glavnom trgu Starog grada. Sagrađena je 1900. godine u tri stila: vizantijskom, baroknom i gotskom. Crkva svetog Jeronima se nalazi u Starom gradu i sagrađena je 1856. godine. Tu se nalaze dela jednog od najvećih baroknih slikara Peraštanina Tripa Kokolje. Crkva svetog Leopolda Mandića se nalazi pored crkve svetog Jeronima, a sagrađena je po naredbi Jeronima Kornera godinu dana nakon zauzimanja grada od strane Mlečana. Danas je crkva posvećena Leopoldu Mandiću koji je rođen u Herceg Novom, a za sveca ga je 1983. godine proglasio papa Jovan Pavle II. Crkva svete Ane se nalazi na Savini. Sagrađena je za vreme turske vladavine u XVI. veku. Podigli su je Španci, odnosno plemićka porodica don Ferantea Gonzage. Bila je četiri puta rušena i obnavljana. Na istom mestu, 1985. godine, izgrađena je nova crkva koja pripada parohijalnoj crkvi Sv. Jeronima. Crkva svetog Đorđa se nalazi na Toploj. Sagrađena je odmah nakon zauzimanja grada od strane Mlečana, a restaurirana 1848. godine. U crkvi se nalazi izuzetno vredna italo-kritska kružna ikona Sv. Petra i Pavla iz XVI veka. Crkva svetog Spasa se nalazi na Toploj. Izgradnja crkve je započela 1709. godine, pored crkve Sv. Đorđa, a završena je 1713. godine. Svoj današnji izgled je dobila 1864. godine. Iznad ove dve crkve nalazi se parohijalno groblje, a uz groblje ćelija (sa spomen pločom) u kojoj je Josip Tropović učio Petra Petrovića Njegoša. Katolička crkva svetog Antuna se nalazi u zapadnom podgradu grada sa samostanom koji su podigli Španci 1687. godine. Crkva potiče iz 1710. godine, a posvećena je čudotvorcu Svetom Antunu Padovanskom. Samostan je današnji izgled dobio 1790. godine.
Herceg Novi 1837 Ulaz u zaliv

Herceg Novi 1837 Ulaz u zaliv

Herceg Novi 1837 Pogled s mora

Herceg Novi 1837 Marina

Herceg Novi 1837 Gradski trg